Jsme lehce čitelní

Jsme si skutečně všichni rovni?

Ženy se dotáhly v profesionálním životě na muže – ale tradiční dělba práce, kultura hodnot a nerovnoměrné hodnocení práce zpomalují rovnoprávnost. Při příležitosti Světového dne žen 8. března vyhodnotila Nadace Hansa Böcklera aktuální data.

Průměrná profesní, ekonomická a sociální situace žen je stále horší než u mužů – i když se rozdíly výrazně zmenšily. Nová zpráva o stavu rovnoprávnosti Institutu hospodářských a sociálních věd (WSI) Nadace Hanse Böcklera hodnotí 29 indikátorů a aktuálních údajů ke stavu rovnoprávnosti, zejména v kterých oblastech došlo k pokroku a kde ne.

Podíl ženské pracovní síly

Hodnocení v období připomínky Mezinárodního dne žen ukazuje: ženy do značné míry dostihly muže, pokud jde o školní a profesní kvalifikaci. Podíl ženské pracovní síly na trhu práce je v současné době o osm procent nižší jak u mužů. Asi před 30 lety byl rozdíl téměř trojnásobný.

Hlavním důvodem přetrvávajících rozdílů je nerovnoměrné rozložení neplacené péče o děti, například v péči o děti v rodině, v péči o děti nebo v domácnosti: Podle posledních dostupných údajů představuje neplacená práce 45 procent z celkové pracovní doby žen. Naproti tomu u mužů je to jen 28 procent, i když muži například v ošetřovatelství pomalu přebírají více úkolů. Za účelem sladění rodiny a výdělečné činnosti pracují ženy na částečný úvazek více než čtyřikrát častěji než muži (46 procent ve srovnání s dobrými 11 procenty v roce 2018), z těch, které mají pouze mini zaměstnání, 62 procent jsou ženy.

Rozdíl v odměňování žen a mužů a jeho příčiny

Tato nerovnováha významně přispívá k tomu, že průměrná hodinová mzda žen kvůli menším pracovním příležitostem je kolem 21% mzdy pod mzdou mužů.

Dalším důvodem úbytku na výdělcích jsou velmi stabilní genderově specifické preference při výběru kariéry, v kombinaci se skutečností, že „typicky“ ženské profese, jako například v odvětví ošetřovatelství a zdravotnictví, jsou obvykle placeny méně než technická povolání, v nichž dominují muži. V posledních letech se mezera v odměňování poněkud zmenšila, k čemuž rovněž přispěla zákonná minimální mzda.

Rozdíl v důchodech mezi muži a ženami je 53 procent

Rozdíl ve starobním pojištění je mnohem závažnější: ženy dostávají v průměru o 53 procent nižší důchodový příjem než muži. Na začátku 90. let činil rozdíl v důchodech žen a mužů 69 procent. „Tento vývoj je příkladem toho, jak ženy zaostávají v důležitých oblastech. Pokrok v rovnoprávnosti je však obvykle velmi pomalý, “říká výzkumník WSI Karin Schulze Buschoff, která studii vytvořila společně s Yvonne Lotte z WSI a Svenja Pfahl a Dietmarem Hoblerem z berlínského výzkumného ústavu Sowitra.

Rozšíření péče o děti postupuje dobře

Podle ekonomů, pokud politici poskytnou dynamiku investicemi nebo závaznými předpisy tak bude změny v genderové politice dělat rychleji. Týká se to například celodenní péče o děti, kde se kvóty pro děti ve věku 3 až 6 let mezi lety 2007 a 2017 téměř zdvojnásobili a pro děti do 3 let se téměř ztrojnásobili – i když dosud nepokryjí výrazně vyšší potřebu péče o děti ze strany rodičů.

Ženy ve vedoucích pozicích

Podíl žen v dozorčích radách 160 největších na burzách kotovaných společností vzrostl po zavedení genderové kvóty do roku 2018 o 30%, i když zástupci a zástupkyně  zaměstnanců jsou členy kontrolních orgánů. V společnostech, na které se nevztahuje žádná kvóta, byl podíl těsně pod 20 procent.

V představenstvech společností, pro které dosud neplatili žádné zákonné pravidla, bylo roce 2018 pouze 9 procent žen v rozhodujících společnostech a pouze 6% žen v nerozhodujících společnostech. Podle analýzy WSI to vypadá lépe na druhé úrovni řízení, kde podíl žen byl 40 procent, co je jen o něco míň jak podíl žen na všech zaměstnancích (44 procent). Podobně vyznělo i zastoupení žen v zaměstnaneckých radách.