Jsme lehce čitelní

Predstavujeme Vám... 4. časť – Tomasz alias HAPI team

Tomasz je, vlastne už teraz musíme napísať, že bol, náš kolega. Patril medzi najspoľahlivejších a najochotnejších operátorov, ktorého majstri a manažéri iba chválili. Bohužiaľ, aj on sa stal obeťou koronavírusu. Nie však zo zdravotného, ale z ekonomického hľadiska. Vďaka ekonomickým dopadom sa náš klient rozhodol ku koncu marca ukončiť spoluprácu so všetkými agentúrnymi pracovníkmi. Nedávame mu to za vinu, tiež je iba obeťou. A tiež ekonomickou. S ukončením pridelenia končí takýmto pracovníkom aj pracovná zmluva. Tomasz neprišiel iba o zamestnanie, ale aj o ubytovanie, ktoré mu bolo poskytované v rámci odmeňovania. 


Vzhľadom na jeho prístup ku každodenným povinnostiam a k svojim kolegom, sme sa rozhodli ho podporiť, aj keď už de facto nebol našim zamestnancom. Na začiatok sme mu v Hodoníne poskytli bezplatné ubytovanie až do doby, kým si nenájde novú prácu. A ani v tom sme ho nenechali napospas osudu. Obvolali sme všetkých známych, aktuálnych aj potenciálnych klientov a v tejto chvíli to vyzerá, že sa nám podarí ho zaradiť medzi kmeňových zamestnancov k jednému z našich (dúfajme) budúcich obchodných partnerov. Keďže zmluvný vzťah s ním nemáme, odmenu nečakáme. V tejto chvíli nie je ani podstatná. Tomasz si našu pomoc zaslúži.


Sme malá agentúra. Vlastne iba startup. Ešte len začiatkom roka sme sa dostali na nulu, čo je vlastne po roku činnosti veľmi dobrý výsledok. Aj keby sme si to veľmi priali, nie je v našich silách pomôcť každému. Aj vďaka macošskému postoju vlády k personálnym agentúram a agentúrnym pracovníkom postihnutých koronakrízou. Robíme však, čo môžeme. Príbeh Tomasza je iba príkladom za všetky. Pokojne by sme mohli miesto neho spomenúť množstvo iných, pretože ukončením pracovného vzťahu to pre nás nikdy nekončí.


Tomasz, ďakujeme Ti, že si bol HAPI team i trzymamy kciuki :)

Kolegovia, ďakujeme, že zostávate HAPI team.