Jsme lehce čitelní

Přijímací řízení od A do Z – jak to dělá HAPI?

Nábor nových kolegů je téma, které každá firma a každá agentura vnímá trochu jinak. Protože ale víme, že štěstí přeje připraveným, dali jsme dohromady několik bodů, díky kterým budete mít jasno v tom, jak vypadá proces přijetí nového uchazeče do HAPI týmu.
Ty lze vnímat jako přípravu na pohovor, pokud u nás chcete pracovat, nebo jako inspiraci pro proces selekce kandidátů, pokud se sami náboru nových kolegů věnujete.


První kontakt
Ať už jste na náš inzerát narazili skrze Facebook, Jobinsider, nebo kteroukoliv z inzertních platforem, stěžejní je pro nás vždy telefonní číslo. Protože věříme v sílu mluveného slova, první kontakt probíhá právě telefonicky.
Nejpozději do týdne ode dne, kdy se k nám telefon na nového zájemce dostane, jej kontaktují naši náboráři. Součástí hovoru je detailnější představení nabídky a pozice jako takové. Kandidáta se pak ptáme na jeho předchozí pracovní zkušenosti, jeho aktuální představu o ideálním zaměstnání, bydliště, možnost nástupu a podobně. Prakticky se jedná o první kolo pohovoru, takže kromě reálných znalostí či zkušeností nás zajímá i osobnost kandidáta, to, jak působí na první dobrou.
Před odesláním odpovědi na nabídku proto doporučujeme si vždy zkontrolovat, že jste uvedli správné telefonní číslo, a to včetně předčíslí. Nezřídka se bohužel stává, že se k náborářům dostane číslo neexistující. V takových případech, pokud mají k dispozici e-mail, kontaktují zájemce písemně. V případě, že však jinou možnost spojení nemají, kontakt bohužel automaticky spadá mezi neaktivní. 
Dále je důležité být na příjmu. Pokud se náboráři stane, že mu zájemce hovor nepřijme, nebo je nedostupný, posílá mu SMS zprávu. Není však v jeho silách pokoušet se daného zájemce nadále kontaktovat.


Životopis / registrační formulář
Pokud zájemce během prvního telefonátu projeví o nabízenou práci zájem a nemá zpracovaný přehledný životopis, posílá mu náborář na e-mail registrační formulář, který roli životopisu částečně supluje. Jeho složitost se odvíjí od konkrétní pozice – na specializovanou pozici nebo na pozici v zahraničí bude třeba uvést více detailů než na pozici v tuzemsku. 
Právě na vyplnění registračního formuláře (nebo doručení životopisu) odpadne mnoho zdánlivých zájemců, jelikož až ten HAPI náboráři vnímají jako projevený zájem o pozici a zařazení do reálného výběrového řízení.
Je tedy důležité formulář nevytěsnit – pokud jste se s náborářem dohodli, že se vám ozve po přijetí odpovědi, bez ní se s největší pravděpodobností už neozve a bude takový přístup vnímat jako nezájem o spolupráci.


Osobní pohovor
Osobní pohovor za dodržení veškerých hygienických opatření zůstává součástí výběrového řízení v HAPI i během koronavirové krize. Za prvé proto, že osobní kontakt nic nenahradí, za druhé proto, že jej někteří koncoví zaměstnavatelé doslova vyžadují.
Součástí pohovoru navíc může být i manuální test, na který je zájemce upozorněn už během prvního telefonátu. Během pohovoru si uchazeč test prakticky zkouší nanečisto – rozhodující je totiž jeho následné splnění u koncového zaměstnavatele, které následuje v den pohovoru, nebo den následující. 
Co se pohovoru samotného týče, není se čeho obávat. V HAPI si každého zájemce vážíme a náboráři nemají v popisu práce nikoho dusit. Můžete se těšit na poměrně neformální rozhovor s dobrou kávou či čajem.
Pohovor, lékařskou prohlídku a následný nástup do zaměstnání není možné uskutečnit bez některých dokumentů. Co vše si na osobní schůzku s personalistou přinést, jsme pro vás shrnuli už dřívějším článku.


Vstupní lékařská prohlídka 
Bez lékařské prohlídky se neobejdete při nástupu na žádnou z námi nabízených pozic. Standardně bývá součástí pohovoru, zájemce k smluvenému lékaři odváží koordinátor a HAPI jako zaměstnavatel ji také proplácí.
Co se samotné prohlídky týče, není se opět čeho bát. Pokud nemáte výrazné zdravotní problémy (nejčastěji s páteří či končetinami), jedná se v podstatě o formalitu. V případě, že však nějaké problémy či postižení máte, určitě jej s náborářem komunikujte už během telefonátu. Všechny pozice nemusí být s vaším zdravotním stavem zkloubitelné, takže si přinejhorším ušetříte zbytečnou cestu na pohovor.


Test u klienta
Jak už jsme předeslali, někteří koncoví zaměstnavatelé vyžadují pro přijetí zaměstnance splnění snadného, většinou manuálního či PC testu. Ten zájemce „na ostro“ podstoupí na pracovišti, kam jede opět s koordinátorem.


Ubytování, nástup do zaměstnání
Pokud zájemce o zaměstnání prošel všemi předchozími body, nic nebrání podpisu pracovní smlouvy a nástupu do zaměstnání. Pokud jsme se dohodli, že vám zajistíme ubytování, odjíždíte na něj s přiděleným koordinátorem většinou rovnou po pohovoru a lékařské prohlídce (popřípadě testu).