Jsme lehce čitelní

Nezaměstnanost v Česku vzrostla, jak je na tom Hodonínsko?

Dle lednových statistik Úřadu práce ČR nezaměstnanost v České republice vzrostla jen za poslední měsíce loňského roku na celá 4%, tedy o více než 1% oproti prosinci 2019. „K 31. 12. 2020 evidoval Úřad práce ČR celkem 291 977 uchazečů o zaměstnání. To je o 17 451 více než v listopadu a o 76 445 osob více než před rokem,“ zní oficiální prohlášení úřadu.
Jihomoravský kraj byl pak místem s druhým největším nárůstem nezaměstnanosti, hned po Moravskoslezském kraji. V HAPI jsme se proto podívali, jak si na přelomu let 2020 a 2021 vedlo samotné Hodonínsko.
Také hodonínský Úřad práce zaznamenal na konci minulého roku jistý nárůst nových uchazečů, nejedná se však o nic neobvyklého. „
Od října vzrostla nezaměstnanost v okrese Hodonín o cca 1%, což je ale standardní situace na konci roku a souvisí s ukončením sezónních prací.  Tito lidé po zimním období zase z evidence odcházejí,“ vysvětlila tamní vedoucí oddělení poradenství a dalšího vzdělávání Jindřiška Dvorská.
Přestože celorepublikově nabídka pracovních míst oproti roku 2019 ke konci minulého roku klesla o více než 20 tisíc volných pozic, na Hodonínsku zůstává počet nabízených pracovních míst zhruba stejný. Pozitivním ukazatelem také je, že ani skladba uchazečů o zaměstnání se v okrese výrazně nezměnila a nárůst nezaměstnanosti tak opravdu souvisí spíše s ukončením sezónních prací. Lze tedy očekávat, že po zimě dojde k opětovnému poklesu.
Na závěr je každopádně nutné podotknout, že i přes mírný nárůst celorepublikové nezaměstnanosti, si Česko vede napříč Evropou velmi dobře.
V mezinárodním srovnání měla ČR podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za říjen 2020) nejnižší míru nezaměstnanosti v
celé EU,“ uvedl v Úřad práce.
Pokud však patříte mezi ty méně šťastné, kteří se aktuálně ve fázi nezaměstnanosti nachází a nevíte úplně kudy kam, nezoufejte.
Doporučujeme si zmapovat, jaká volná místa region nabízí, ujasnit si, v jaké profesi chci a můžu pracovat, případně jakou kvalifikaci můžu trhu práce nabídnout. Je-li potřeba, zvážit rekvalifikaci. Využít všech informačních zdrojů, včetně sociálních sítí, dobré zkušenosti jsou i s profilem na Linkedln,“ radí Jindřiška Dvorská.

Nebo se podívejte na naši nabídku volných pracovních míst a staňte se součástí HAPI týmu!